چند انتصاب در اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران در دومین جلسه شورای اداری اداره کل دو رئیس ستادی و یک معاون اداره را تودیع کرد.سید وجیه الله موسوی در احکام جداگانه، رضا فخر آذر رئیس روابط عمومی را به عنوان مسئول امور قراردادها منصوب کرد.وی همچنین عارف سالاریان را به سمت رئیس اداره استعدایابی […]

حتما کار شود

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران در دومین جلسه شورای اداری اداره کل دو رئیس ستادی و یک معاون اداره را تودیع کرد.سید وجیه الله موسوی در احکام جداگانه، رضا فخر آذر رئیس روابط عمومی را به عنوان مسئول امور قراردادها منصوب کرد.وی همچنین عارف سالاریان را به سمت رئیس اداره استعدایابی منصوب و از خدمات ایرج شاه حسینی رئیس پیشین این اداره قدردانی نمود. در حکم دیگری هادی معتمدی به عنوان معاون اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی منصوب شد و از خدمات ابراهیم هدایتی معاون پیشین این اداره قدردانی گردید.گفتنی است؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران علی سام دلیری مشاور و مسئول اجرایی خود را به عنوان سرپرست روابط عمومی معرفی کرد.