چشم طمع سودجویان به مراتع

ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران در همایش روز جهانی خاک که در ساری برگزار شد، از تلاش عده‌ای برای تصاحب مراتع به بهانه ایجاد مزارع گیاهان دارویی انتقاد کرد.

ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران در همایش روز جهانی خاک که در ساری برگزار شد، از تلاش عده‌ای برای تصاحب مراتع به بهانه ایجاد مزارع گیاهان دارویی انتقاد کرد.