پیگیری مشکلات ساخت خانه کشتی حسن یزدانی

حرف آنلاین: کمال رستمعلی فرماندار شهرستان جویبار با حضور در منزل جهان پهلوان حسن یزدانی با ایشان و خانواده دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار خانواده یزدانی به بیان برخی مشکلات در اجرای ساخت خانه کشتی جهان پهلوان حسن یزدانی در روستای لچوصحرا پرداختند. رستمعلی فرماندار جویبار نیز در این دیدار طی مذاکره تلفنی […]

حرف آنلاین: کمال رستمعلی فرماندار شهرستان جویبار با حضور در منزل جهان پهلوان حسن یزدانی با ایشان و خانواده دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار خانواده یزدانی به بیان برخی مشکلات در اجرای ساخت خانه کشتی جهان پهلوان حسن یزدانی در روستای لچوصحرا پرداختند.

رستمعلی فرماندار جویبار نیز در این دیدار طی مذاکره تلفنی با دفتر استاندار مازندران و معاونین استاندار مسائل مربوط به این مجموعه ورزشی را انتقال داد.
وی گفت: حضور جهان پهلوان حسن یزدانی در مسابقات و کسب مدال و به اهتزاز در آمدن پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح جهانی یک افتخار و ارزش است که شایسته تقدیر است.