پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور بسته شد

با اعلام فیفا پنجره نقل و انتقالات باشگاه تراکتور بسته شد. به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس نامه ارسالی از سوی فیفا به دلیل شکایت «حمزاوی اوکاچا» بازیکن الجزایری سابق باشگاه تراکتور، پنجره نقل و انتقالات این باشگاه بسته شد.

با اعلام فیفا پنجره نقل و انتقالات باشگاه تراکتور بسته شد.

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس نامه ارسالی از سوی فیفا به دلیل شکایت «حمزاوی اوکاچا» بازیکن الجزایری سابق باشگاه تراکتور، پنجره نقل و انتقالات این باشگاه بسته شد.