پرورش ۱۷۰ هکتاری گل و گیاه در تنکابن

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: این شهرستان توانایی تولید ۱۳ میلیون اصله گل و گیاهان زینتی در ۱۵۰ هکتار فضای باز و تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار اصله گل و گیاه زینتی در ۱۹٫۵ هکتار فضای بسته را دارد. ابراهیم کاویانی از صدور و تمدید ۲۴ فقره پروانه بهره‌برداری گل و گیاه در فضای باز […]

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: این شهرستان توانایی تولید ۱۳ میلیون اصله گل و گیاهان زینتی در ۱۵۰ هکتار فضای باز و تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار اصله گل و گیاه زینتی در ۱۹٫۵ هکتار فضای بسته را دارد.

ابراهیم کاویانی از صدور و تمدید ۲۴ فقره پروانه بهره‌برداری گل و گیاه در فضای باز در شهرستان تنکابن در ۸ ماهه امسال خبر داد و گفت: یک فقره تمدید پروانه تأسیس گل و گیاه در فضای باز، ۱۵ فقره صدور پروانه بهره‌برداری گل و گیاه در فضای باز و ۸ فقره تمدید پروانه بهره‌برداری گل و گیاه در این شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن ادامه داد: این مجوزها شامل صدور ۱۵ فقره پروانه بهره‌برداری گل و گیاه فضای باز به مساحت ۷۵ هزار و ۸۴۸ مترمربع، تمدید ۸ فقره پروانه بهره‌برداری گل و گیاه فضای باز به مساحت ۵۵ هزار و ۳۹۶ مترمربع و یک فقره صدور پروانه تأسیس گل و گیاه در فضای باز به مساحت ۸ هزار و ۴۲۱ مترمربع است.

کاویانی اظهار کرد: سال گذشته یک  فقره تمدید پروانه تأسیس گل و گیاه در فضای باز و ۲۸ فقره پروانه بهره‌برداری گل و گیاه در فضای باز این شهرستان صادر و تمدید شد.

وی گفت: این شهرستان توانایی تولید ۱۳ میلیون اصله گل و گیاهان زینتی در ۱۵۰ هکتار فضای باز و تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار اصله گل و گیاه زینتی در ۱۹٫۵ هکتار فضای بسته را دارد.