پرداخت ۶۰۳ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندرانی

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲  اظهار داشت : با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون بیش از ۶۰۳ میلیارد ریال از مطالبات گند مکاران مازندرانی پرداخت شد تا کشاورزانی که محصول خود را تا ۲۱ تیرماه تحویل مراکز خرید شرکت غله دادند وجه گندم خود را دریافت نمایند. سید محمد جعفری با بیان این مطلب […]

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲  اظهار داشت : با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون بیش از ۶۰۳ میلیارد ریال از مطالبات گند مکاران مازندرانی پرداخت شد تا کشاورزانی که محصول خود را تا ۲۱ تیرماه تحویل مراکز خرید شرکت غله دادند وجه گندم خود را دریافت نمایند.

سید محمد جعفری با بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۳۹ هزار و ۱۶۷ تن گندم به ارزش ۶۸۲ میلیارد و ۵۸ میلیون ریال تحویل مراکز خرید شرکت غله گردید که با توجه به ثبت اطلاعات محموله‌های دریافتی در سامانه در صف انتظار پرداخت قرار گرفتند.

وی افزود: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده گندمکارانی که تا ۲۱ تیرماه محصول خود را تحویل مراکز خرید شرکت غله دادند مطالباتشان را به مبلغ ۶۰۳ میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال دریافت کردند.

جعفری اظهار امیدواری کرد : با پیگیری‌های صورت گرفته باقیمانده مطالبات گند مکاران مازندرانی نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد. وی در پایان تأکید کرد: کشاورزان در زمان تحویل محصول، معرفی‌نامه جهاد کشاورزی، کپی کارت ملی و شماره‌حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.