پایان سفر مهاجران زمستان‌گذران سیبری در مازندران

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مازندران گفت: گرمای زودرس زمستانه در مازندران موجب شد جمعیت قو‌های مهاجر که عموما در فصل بهار بازگشت خود را به نیمکره شمالی آغاز می‌کردند اکنون راهی سیبری شوند. دعاگو افزود: نخستن گله قو‌های مهاجر اوایل آذر وارد تالاب سرخرود شدند که به تدریج تعداد آن‌ها تا ۲۵۰۰ بال افزایش […]

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مازندران گفت: گرمای زودرس زمستانه در مازندران موجب شد جمعیت قو‌های مهاجر که عموما در فصل بهار بازگشت خود را به نیمکره شمالی آغاز می‌کردند اکنون راهی سیبری شوند.

دعاگو افزود: نخستن گله قو‌های مهاجر اوایل آذر وارد تالاب سرخرود شدند که به تدریج تعداد آن‌ها تا ۲۵۰۰ بال افزایش یافت.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین سرشماری (شنبه ۱۶ بهمن) ۱۷۰ بال قو اکنون در تالاب سرخرود حضور دارند که با توجه به شرایط آب و هوایی پیش بینی می‌شود؛ تا اواخر بهمن مازندران را ترک کنند.

تالاب سرخ رود در مازندران و مابین سه شهرستان محمودآباد، فریدون‌کنار و آمل قرار دارد که هرساله در فصل زمستان میزبان پرندگان مهاجر از جمله قو‌هاست.

الیته مهاجرت قو‌ها به تالاب‌های مازندران امسال دو بار با ادعای کشتار دسته جمعی وارد حاشیه شد. ادعایی که در هر دو مورد محیط زیست آن را رد کرد و از کسانی که این هجمه‌ها را وارد کرده بودند خواست؛ بجز عکس‌های آرشیوی و تاریخ گذشته مدرکی برای ادعای خود ارائه دهند که این مدرک هیچگاه ارائه نشد./صداوسیما