واکسیناسیون سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر تا خرداد

معاون وزیر بهداشت از واکسن هشت میلیون نفر جمعیت بالای ۶۵ سال و افراد ۱۶ تا ۶۵ ساله دارای بیماری های زمینه ای در کشور تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت که واکسن این بخش از جمعیت کشور پس از کادر درمانی و جانبازان و معلولان مهم ترین اولویت است. وی […]

معاون وزیر بهداشت از واکسن هشت میلیون نفر جمعیت بالای ۶۵ سال و افراد ۱۶ تا ۶۵ ساله دارای بیماری های زمینه ای در کشور تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت که واکسن این بخش از جمعیت کشور پس از کادر درمانی و جانبازان و معلولان مهم ترین اولویت است.

وی هدف از واکسناسیون در جهان را کاهش مرگ و میر در درجه نخست و قط زنجیره شیوع ویروس کرونا برشمرد و توضیح داد : طبق بررسی های صورت گرفته به ازای هر هفت نفر جمعیت گروه های آسیب پذیر که واکسن کرونا دریافت می کنند ، از مرگ یک نفر جلوگیری می شود در حالی که در سایر گروه‌های جمعیتی بویژه جوانان با واکسن ۱۲ هزار نفر جلوی یک مرگ گرفته می شود.

رییسی با اعلام این که اولویت بندی کردن جمعیت کشور برای دریافت کرونا در یک گروه تخصصی انجام می شود ، گفت که در این گروه ۱۹ متخصص کشور با کار مدوام سه هفته ای اولویت ها را تعیین و تدوین می کنند.

وی افزود که طبق اولویت بندی همین گروه تخصصی مقرر شده است تا در مرحله اول ۶۰۰ هزار نفر کادر درمان و ۷۰۰ هزار نفر از گروه های آسیب پذیر شامل معلولان و جانبازان بویژه جانبازان شیمیایی ها واکسن شوند.

به گزارش ایرنا، معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تولید واکسن داخلی ، گفت : امیدواریم از تیر ماه سال آینده به طور متوسط میزان انجام واکسناسیون در ماه به بالای ۲۰ میلیون دوز برسد که در این صورت در آذر ماه سال ۱۴۰۰ همه گروه ها در کشور واکسن دریافت خواهند کرد.