نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _سه شنبه ۱۷ خرداد-شماره۳۳۹۳

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _سه شنبه ۱۷ خرداد_ شمارغ ۳۳۹۳ دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _سه شنبه ۱۷ خرداد_ شمارغ ۳۳۹۳   آنچه در این شماره می خوانید……….   از ضرب العجل خروج تا مقاومت برای ماندن؛ چالش معدنی در سازمان صمت! حرف آنلاین: خارج کردن تشکل خصوصی نظام مهندسی معدن از ساختمان […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _سه شنبه ۱۷ خرداد_ شمارغ ۳۳۹۳ دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _سه شنبه ۱۷ خرداد_ شمارغ ۳۳۹۳

 

آنچه در این شماره می خوانید……….

 

از ضرب العجل خروج تا مقاومت برای ماندن؛

چالش معدنی در سازمان صمت!

حرف آنلاین: خارج کردن تشکل خصوصی نظام مهندسی معدن از ساختمان دولتی صمت مازندران به مرحله اجرا نرسیده خبرساز شد.