منصوریان دعوت برنامه دورهمی را رد کرد

سرمربی سابق تیم استقلال دعوت برنامه تلویزیونی دور همی برای حضور در یکی از آخرین برنامه‌های سال جاری این مجموعه را رد کرد. سرمربی سابق تیم استقلال که پس از جدایی‌اش از این تیم حاضر نشد هرگز در خصوص آن و مسائل پیرامونش صحبت کند و به همین دلیل دعوت هیچ برنامه‌ای را قبول نکرد، […]

ستون3

سرمربی سابق تیم استقلال دعوت برنامه تلویزیونی دور همی برای حضور در یکی از آخرین برنامه‌های سال جاری این مجموعه را رد کرد. سرمربی سابق تیم استقلال که پس از جدایی‌اش از این تیم حاضر نشد هرگز در خصوص آن و مسائل پیرامونش صحبت کند و به همین دلیل دعوت هیچ برنامه‌ای را قبول نکرد، اخیرا نیز مورد توجه دست اندرکاران برنامه دور همی قرار گرفت که حاضر به حضور در این برنامه نشد.منصوریان که همچنان علاقه‌ای به صحبت در خصوص مسائل مربوط به استقلال و پشت پرده های این باشگاه و مشکلاتی که منجر به جدایی وی از این باشگاه شد صحبت کند، دعوت برنامه دور همی را رد کرد تا ناچار نشود مقابل مهران مدیری در خصوص پشت پرده‌های استقلال و مسائلی که منجر به جدایی‌اش از این تیم صحبت کند.