معیشت کارگران در گرو کنترل نرخ ارز

یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر نوسان نرخ ارز و قیمت دلار در بازار کنترل شود امسال به لحاظ معیشتی سال خوبی برای کارگران و شاغلان و بازنشستگان خواهد بود. حمید نجف درباره اولویتهای سال جدید در حوزه بازار کار و اقتصاد اظهار کرد: با توجه به آنکه کرونا امسال هم با ما خواهد […]

یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر نوسان نرخ ارز و قیمت دلار در بازار کنترل شود امسال به لحاظ معیشتی سال خوبی برای کارگران و شاغلان و بازنشستگان خواهد بود.

حمید نجف درباره اولویتهای سال جدید در حوزه بازار کار و اقتصاد اظهار کرد: با توجه به آنکه کرونا امسال هم با ما خواهد بود تاکید و انتظار این است که به رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بیش از پیش توجه شود و تامین واکسن در داخل نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: سال گذشته سال سختی برای همه مردم و کشور بود و نمی توانیم مشکلات را گردن دولت بیاندازیم چون از یک طرف با تحریم های ظالمانه رو به رو بودیم و از طرف دیگر کرونا به ما فشار آورد و کسب و کارها و بنگاهها را تعطیل کرد.

کارگران روزمزد و ساختمانی محروم از مزایای بیمه بیکاری

این کارشناس حوزه کار افزود: متاسفانه بسیاری از کارگران روزمزد و کارگران ساختمانی از مزایای بیمه بیکاری و دریافت وام کرونا محروم ماندند و سال را با دشواری پشت سر گذاشتند طبعا عده ای از کارگران تحت تاثیر کرونا بیکار و خانه‌نشین شدند و به لحاظ درآمدی و معیشتی مشکل پیدا کردند که دولت با همکاری وزارت کار در بحث بیمه بیکاری به سرعت وارد عمل شد هر چند که پرداختی ها گاهی به موقع نبود و واریزی ها با تاخیر انجام گرفت.

نجف درباره تاثیرگذاری کرونا بر بازار کار در سال ۱۴۰۰ گفت: اگر چه باید مراقب کرونا باشیم ولی تصور نمی کنم که امسال کرونا به آن شکل که در سال گذشته آسیب زد و باعث رکود شد به بازار کار لطمه بزند و منتج به بیکاری شود چون اثر خود را سال قبل گذاشت.

بیشترین تاثیر کرونا روی بنگاههای کوچک و تولیدی

وی ادامه داد: به اعتقاد من کرونا در سال جدید بیشتر روی بنگاههای کوچک و واحدهای تولیدی که ممکن است توان افزایش حقوق و دستمزد را نداشته باشند تاثیرگذار خواهد بود چون سال گذشته کارگران و اکثر حقوق بگیران قدرت خرید چندانی نداشتند و همین امر موجب شد تا کارگاههای کوچک و تولیدی ها فروش نداشته باشند و اصطلاحا زمین گیر شوند.

نجف گفت: امسال باید بیشتر هوای واحدهای کوچک را داشته باشیم و آنها را حمایت کنیم تا مبادا دچار رکود شوند و به تعدیل نیرو روی بیاورند.