معرفی ۴ عضو جدید کمیسیون ورزشکاران

چهار عضو جدید کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از سوی رییس کمیته المپیک انتخاب شدند. به نقل از کمیته ملی المپیک، پس از برگزاری دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک و انتخاب ۱۵ ورزشکار، رییس کمیته ملی المپیک چهار نفر دیگر را برای عضویت در این کمیسیون منصوب کرد. با انتصاب محمد بیداریان، […]

چهار عضو جدید کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از سوی رییس کمیته المپیک انتخاب شدند.

به نقل از کمیته ملی المپیک، پس از برگزاری دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک و انتخاب ۱۵ ورزشکار، رییس کمیته ملی المپیک چهار نفر دیگر را برای عضویت در این کمیسیون منصوب کرد.

با انتصاب محمد بیداریان، ندا شهسواری، ثریا آقایی و محمد باقری معتمد، ۴ عضو دیگر کمیسیون به استناد بند(۲-۱) ماده چهار آیین نامه که از اختیارات رئیس کمیته ملی المپیک است، ۱۹ عضو کمیسیون ورزشکاران نهایی شدند.

با توجه به عضویت هادی ساعی در کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا، او همچنان عضو کمیسیون ورزشکاران باقی خواهد ماند تا بدین ترتیب ۲۰ نفر نهایی کمیسیون ورزشکاران بدین نحو معرفی شوند.

سجاد گنج زاده، حسن یزدانی، ذبیح الله پورشیب، احسان حدادی، بهداد سلیمی، امین بوداغی، شهربانو منصوریان، مجتبی عابدینی، زهرا نعمتی، فرزانه فصیحی، حمیده عباسعلی، مصطفی نودهی، محمد رضا گرایی، نجمه خدمتی، حسین ساوه شمشکی، محمد بیداریان، محمد باقری معتمد، ندا شهسواری، ثریا آقایی و هادی ساعی ۲۰ عضو نهایی کمیسیون ورزشکاران هستند.