معافیت مددجویان مازندرانی از پرداخت هزینه مصرف آب، برق و گاز

حرف آنلاین: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران از معافیت مددجویان مازندرانی از پرداخت هزینه مصرف آب، برق و گاز خبر داد. سید موسی عمادی ترکامی، اظهار کرد: مددجویان تحت حمایت ،برای بهره‌مندی از معافیت از پرداخت هزینه مصرف آب ، برق و گاز، دراسرع وقت شماره اشتراک کنتورهای محل سکونت خود رابا […]

حرف آنلاین: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران از معافیت مددجویان مازندرانی از پرداخت هزینه مصرف آب، برق و گاز خبر داد.

سید موسی عمادی ترکامی، اظهار کرد: مددجویان تحت حمایت ،برای بهره‌مندی از معافیت از پرداخت هزینه مصرف آب ، برق و گاز، دراسرع وقت شماره اشتراک کنتورهای محل سکونت خود رابا مراجعه به آدرس: soha.eamdad.ir ثبت  کنند.
وی افزود: تمامی مددجویان از طریق سامانه امداد هوشمند نسبت به ارائه و ثبت شماره اشتراک آب، برق و گاز اقدام کنند تا از معافیت برخوردار شوند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد مازندران با تقدیر از همراهی شرکت گاز برای ارائه خدمات و اعمال معافیت مددجویان تصریح کرد: مددجویان تا پایان اسفندماه مهلت دارند تا انشعابات را در سامانه امداد هوشمند ثبت کنند.

وی از مستأجران تحت حمایت این نهاد ، خواست تا با ثبت شماره اشتراک خود  در سامانه امدادهوشمند، از مزایای کمیته امداد و تخفیف و معافیت آب، برق و گاز بها بهره مند شوند.

عمادی خاطرنشان کرد: ۷۱ هزار و ۳۵۰ خانوار در مازندران تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و این نهاد برای توانمند سازی جامعه هدف با برنامه ریزی مناسب خدمات مختلفی در بخش های عمرانی، درمانی، اکرام ایتام ، اشتغال، فرهنگی و… به آنان ارائه می دهد.