مصوبه کاهش سن بازنشستگی بحران زاست

مصوبه مجلس درباره کاهش سن بازنشستگی پیش از موعد روستاییان باعث می‌شود نیمی از اعتبار این صندوق به مستمری اختصاص پیدا کند و در سال‌های آینده باعث ایجاد بحران می‌شود. چندی پیش نمایندگان مجلس در لایحه بودجه یک بندی را اضافه کردند مبنی بر اینکه سن بازنشستگی زودهنگام روستاییان و عشایر تحت پوشش صندوق روستاییان […]

1

مصوبه مجلس درباره کاهش سن بازنشستگی پیش از موعد روستاییان باعث می‌شود نیمی از اعتبار این صندوق به مستمری اختصاص پیدا کند و در سال‌های آینده باعث ایجاد بحران می‌شود. چندی پیش نمایندگان مجلس در لایحه بودجه یک بندی را اضافه کردند مبنی بر اینکه سن بازنشستگی زودهنگام روستاییان و عشایر تحت پوشش صندوق روستاییان و عشایر کاهش پیدا کند و بر اساس آن بیمه شدگان دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۶۰ سال سن می تواننددر سال ۹۷ تقاضای بازنشستگی داشته باشند.

این درحالی است که سن بازنشستگی برای افراد دارای ۱۰ سال سابقه بیمه در گذشته ۷۰ سال بود و همین کاهش ۱۰ ساله سن باعث می شود که صندوقهای بازنشستگی در آینده با بحران و کمبود منابع مواجه شوند به طوری که بخش اعظمی از اعتبارات آنها با افزایش جمعیت بازنشسته، صرف پرداخت مستمری ها شده و در این صورت ارائه خدمات به سایر بیمه شدگان با مشکل روبرو خواهد شد.

بحران صندوقهای بازنشستگی مدتی است که از سوی مدیران و مسئولان بیمه ای و بازنشستگی کشور مطرح شده و کارشناسان و متخصصین یکی از علتهای این امر را قوانینی دانسته اند که بدون در نظر گرفتن بار مالی از سوی نمایندگان بر این سازمانها تحمیل شده است و اجرای این گونه قوانین در دراز مدت نه تنها باعث ضرر صندوق بیمه ای و بازنشستگی بوده بلکه نارضایتی بیمه شدگان تحت پوشش آنها را نیز به دنبال داشته است.

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به جای اینکه باری از دوش صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی بردارند باز هم در جهت تصویب برخی قوانین اقدام می کنند که بار مالی آن دیده نشده و وضعیت صندوقها را بدتر از قبل خواهد کرد.

*کاهش سن بازنشستگی پیش از موعد روستاییان

محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه مجلس در مورد کاهش سن بازنشستگی روستاییان و عشایر گفت: بند الحاقی به تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ متأسفانه تغییراتی در سن بازنشستگان تحت پوشش صندوق روستاییان ایجاد کرده که این موضوع با توجه به اینکه طبق بند «ب» ماده ۵۷ قانون احکام، سن بازنشستگی برای افراد دارای ۱۰ سال سابقه، ۷۰ سال تعیین شده، مغایرت دارد.

وی ادامه داد: کاهش سن بازنشستگان صندوق روستاییان و عشایر باعث می‌شود که در سال آینده ۸۳ هزار نفر مشمول این تبصره شوند که این تعداد ۲۷۰ میلیارد تومان برای صندوق هزینه به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه همچنین ادامه روند بازنشستگی زودهنگام روستاییان و عشایر طی سال‌های آینده در مجموع ۱۱۸ هزار میلیارد تومان  بار مالی به صندوق روستاییان تحمیل می‌کند، گفت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که این بارِ مالی را باید سایر بیمه‌شدگان بپردازند و عملاً با این کار، موجودی صندوق با مشکل مواجه می‌شود.

*نمایندگان بار مالی جدید ایجاد نکنند

وی اظهار داشت: پرداخت اعتبارات برای بازنشستگی زودرس، ظلمی است که در حق کشاورزان و روستاییان می‌شود، به همین دلیل از نمایندگان مجلس تقاضا داریم به طور جدی این موضوع را مورد توجه قرار دهند و به ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفته، توجه کافی داشته باشند تا صندوق در آینده دچار مشکل نشود و برای ما بار مالی ایجاد نکنند و همچنین کمک کنند تا منابع و مصارف صندوق بیمه روستاییان و عشایر تعادل داشته باشد.وی گفت: در صورتی که این تبصره حذف شود، شاید بتوانیم برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده تضمین لازم برای پرداخت حقوق حداقلی بازنشستگی برای روستاییان و عشایر داشته باشیم.مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: تصویب بازنشستگی زودرس باعث می‌شود نیمی از بودجه صندوق فقط صرف بازنشستگی افراد شود که البته این به آن معنا نیست که با اعتباری که به سازمان می‌دهند، بخواهیم همه را هزینه کنیم، بلکه باید بودجه سال را برای افرادی که سال‌های آینده بازنشسته خواهند شد، ذخیره کنیم.

*ایراد شورای نگهبان به کاهش سن بازنشستگی

به گفته مدیرعامل صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان وعشایر، شورای نگهبان نسبت به این مصوبه و عدم تامین بار مالی آن ایراد گرفته است به همین دلیل از نمایندگان تقاضا داریم در بررسی دوباره مصوبه، مشکلات مطرح شده را نیز در نظر بگیرند.پس از اینکه شورای نگهبان ایراداتی به لایحه بودجه گرفته است نمایندگان مجلس مجددا باید موارد عنوان شده را بررسی و ایرادات آن را رفع کنند و با توجه به اینکه یکی از این ایرادات کاهش سن بازنشستگی زودهنگام روستاییان و عشایر بوده، انتظار می رود در بررسی دوباره این مصوبه مورد تایید قرار نگیرد.