مخالفت منابع طبیعی غرب مازندران با واگذاری معدن در حاشیه آزاد راه تهران شمال

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر طی نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ضمن مخالفت مجدد با صدور پروانه اکتشاف جدید معدن در این منطقه تقاضای تجدیدنظر مجوز صادره را داشت. به گزارش حرف آنلاین، طی مخالفت کتبی و رسانه‌ای فرماندار، محیط زیست و منابع طبیعی با صدور مجوز اکتشاف […]

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر طی نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ضمن مخالفت مجدد با صدور پروانه اکتشاف جدید معدن در این منطقه تقاضای تجدیدنظر مجوز صادره را داشت.

به گزارش حرف آنلاین، طی مخالفت کتبی و رسانه‌ای فرماندار، محیط زیست و منابع طبیعی با صدور مجوز اکتشاف خانم (الف ـ د) همچنان اصرار به احداث جاده دسترسی به مناطق مورد نظر داشته که با اقدام به موقع منابع طبیعی چالوس کار برای چندمین بار متوقف شد.

اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران طی نامه به سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اعلام کرد: صدور پروانه اکتشاف خانم (الف ـ د ) بدون رعایت مقررات و همچنین بدون در نظر گرفتن توافق‌نامه دو طرف اقدام شده که خود جای سوال دارد.
اولا: محدوده مبادرت به صدور پروانه اکتشاف در ذخیرهگاه جنگلی واقع شده که جز گونه‌های ممنوع القطع به موجب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی است.

ثانیا: مطابق توافق‌نامه فی مابین وزارت صمت و سازمان متبوع، صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری با تعامل، هماهنگی و رعایت ملاحظات منابع طبیعی مورد انتظار بوده که در این خصوص مدنظر قرار نگرفته و بدین ترتیب مقدمات تخریب منابع طبیعی و اکوسیستم شکننده منطقه فراهم شده است.

توافق‌نامه فی مابین اقدام شده که خود جای سوال دارد و موضوع از جهات زیر قابل تامل است؛
علیهذا اداره کل منابع طبیعی ضمن مخالفت مجدد با صدور پروانه اکتشاف خانم (الف ـ د) و از آنجایی که اداره کل طرف شکایت در آرای صادره از دیوان اداری قرار نگرفته است همچنان تقاضا دارد نسبت به تجدید نظر مجوز صادره اقدام کند.

زربین از گونه غالب منطقه دوآب، حسن‌آباده و منطقه لعله جار، بسیار کمیاب و ممنوع القطع است که در صورت بهره‌برداری از معدن تعداد زیادی از این درختان قطع خواهد شد، گونه زربین در ایران فقط در همین منطقه وجود دارد.