لزوم مانع زدایی برای رونق کسب و کار

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاخص تولید و رشد آن مطلوب و خوب نیست، بر لزوم مانع زدایی برای رونق کسب و کار تاکید کرد. سید شمس الدین حسینی ظهر پنجشنبه در همایش جهش تولید با اشاره به نامگذاری چند سال اخیر به نام تولید اظهار داشت: متأسفانه شاخص تولید […]

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاخص تولید و رشد آن مطلوب و خوب نیست، بر لزوم مانع زدایی برای رونق کسب و کار تاکید کرد.

سید شمس الدین حسینی ظهر پنجشنبه در همایش جهش تولید با اشاره به نامگذاری چند سال اخیر به نام تولید اظهار داشت: متأسفانه شاخص تولید ناخالص ملی و تولید طی یک دهه اخیر چندان مناسب نبوده و تولید رشد خوبی نداشته است و متناسب با سرانه جمعیت نبوده است.

وی با اظهار اینکه سال جاری بر مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها تاکید بیشتری شده است، افزود: در کمیسیون جهش تولید طبق تقسیم کار تلاش داریم با هماهنگی با بخش‌های مختلف موانع فراروی را حل کنیم و تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات است.

وی با بیان اینکه این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار می‌تواند در رونق کسب و کار مؤثر باشد.

حسینی یادآور شد: زنجیره مفقوده رونق تولید در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و باید موانع فراروی برطرف شود و به جای دست اندازی باید فرایند مجوزها را تسهیل کنیم.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازآفرینی نظام تعاونی و تولید از جمله طرح‌هایی است که در کمیسیون جهش تولید در دست بررسی است و باید ساختار موجود در این بخش بازآفرینی و بازیابی شود.

وی با اظهار اینکه مازندران چهار درصد جمعیت کشور، ۱.۵ درصد مساحت کشور و سهم استان از تولید ناخالص ملی را ۳.۲ درصد ذکر کرد و گفت: اگر درآمد سرانه کشور ۶۰ میلیون تومان باشد، درآمد سرانه در استان مازندران ۴۵ میلیون تومان اس ت.