لزوم بازنگری در آیین نامه شعاع استقرار واحدهای تولیدی

رئیس اتاق بازرگانی مازندران خواهان بازنگری در آیین نامه رعایت فواصل و شعاع استقرار واحدهای تولیدی و مواد غذایی در شهرکهای صنعتی استان شد. عبداله مهاجر در جلسه تخصصی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی با بیان اینکه در اروپا مراکز تولیدی و غذایی در مرکز شهر فعالیت دارند اظهار داشت: مراکز تولیدی و غذایی […]

3

رئیس اتاق بازرگانی مازندران خواهان بازنگری در آیین نامه رعایت فواصل و شعاع استقرار واحدهای تولیدی و مواد غذایی در شهرکهای صنعتی استان شد.

عبداله مهاجر در جلسه تخصصی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی با بیان اینکه در اروپا مراکز تولیدی و غذایی در مرکز شهر فعالیت دارند اظهار داشت: مراکز تولیدی و غذایی می‌توانند در کنار سایر مراکز در شهرها فعالیت کنند و باید قوانین رعایت فواصل مواد غذایی بازنگری شود.وی با تاکید بر حفظ سلامت مردم و تلاش برای ارتقای آن افزود: امروز امکانات به گونه‌ای است که می‌توانیم مراکز متضاد را در کنار هم دایر کنیم و باید قانون و بخشنامه این بخش بازنگری شود.مهاجر با بیان اینکه مشکل ایجاد واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان وجود دارد گفت: این مسئله باید در کمیته تخصصی بحث و بررسی و تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران، مشکلات امروز و دغدغه تولید را واقف هستیم و اولین کار در حوزه پنجره واحد این است که باید استعلام های غیرمرتبط را حذف کرد.وی فلسفه پنجره واحد را تسهیل و سرعت بخشی در امر سرمایه گذاری دانست و گفت: دولت به این نتیجه رسیده تا اختیارات مختلف در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را واگذار کند.

مهاجر تصریح کرد: برخی سرمایه گذاران در تنگناهای مشکلات اداری گیر کرده اند و باید مسائل فراروی را حل کنیم و مشکلات را آسان کنیم.رئیس اتاق بازرگانی مازندران، اصلاح بخشنامه و دستورالعمل استقرار واحدهای مختلف مواد غذایی و تولیدی را در کنار هم و در شهرکهای صنعتی ضروری دانست.

شمسعلی هادیزاده معلم رئیس کمیسیون آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران نیز گفت: فاصله واحدهای تولیدی با آرامستان ها از مشکلات است، از اینرو قانون رعایت فواصل واحدهای تولیدی باید اصلاح شود.

به گزارش مهر، وی سطح اشتغال کشاورزی را در مازندارن ۲۵ درصد برشمرد و گفت: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در استان باید برنامه ریزی کنیم و باید بانک اطلاعاتی مورد نیاز در بخش صنعتی استان تدوین شود.وی احصاء موارد و مشکلات را ضرورت دانست و بازنگری در قوانین و آیین نامه های مربوط به فواصل واحدهای تولیدی را مهم برشمرد.