لایحه مدیریت واحد شهری یک مدیریت محلی یکپارچه است 

پل سفید – خبرنگار حرف: شهردار پل سفید گفت : در شهرداری و همچنین نظام  مهندسی یک سری قوانین و مقررات وجود دارد که تغییر آن امکان پذیر نمی باشد و این مقررات از الزامات حرفه مهندسی است و جزء قوانین نظام مهندسی است، و نباید توقع داشت الزامات رعایت نشود. رمضان پاریاو با اشاره […]

2

پل سفید – خبرنگار حرف: شهردار پل سفید گفت : در شهرداری و همچنین نظام  مهندسی یک سری قوانین و مقررات وجود دارد که تغییر آن امکان پذیر نمی باشد و این مقررات از الزامات حرفه مهندسی است و جزء قوانین نظام مهندسی است، و نباید توقع داشت الزامات رعایت نشود. رمضان پاریاو با اشاره به اینکه لایحه مدیریت واحد شهری  که یک مدیریت محلی  یکپارچه  است  و با توجه به مشکلات ، تناقضات قانونی و عدم هماهنگی بین ارکان اداری دستگاه های خدمات رسان لایحه ی مدیریت واحد شهری به همراه لایحه در آمد پایدار شهرداری و لایحه استخدامی درحال تدوین و احیاناً این لوایح با یکدیگر  تجمیع شده و به مجلس ارائه خواهد شد . وی افزود:  با تصویب این لایحه  تمام امورات خدمت رسانی به مردم زیر نظر شهرداری و شورا اداره خواهد شد و سازمان ها و ادارات خدماتی زیادی زیر نظر شهرداری قرار می گیرند و حدود اختیارات مدیریت شهری افزایش یافته و این امور با مشارکت مردم و با نظارت نمایندگان مردم در شوراها اجرا خواهد شد بر این اساس تمام بخش های مدیریت خدمات شامل آب ، برق ، گاز ، و بخشی از وظایف آموزش و پرورش ، بهداشت ودرمان، محیط زیست، بهزیستی، کتابخانه ها، گردشگری و….. به شهرداری واگذار میشود. و با تشکیل پلیس شهر زیر نظر شهرداری مدیریت ، کنترل ، نظارت و پشتوانه اجرایی آن تقویت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری برای ایجاد انگیزه و تشویق مردم در جهت ساخت و ساز و تغییر چهره شهر  بخشی از دیواربلند  عوارض را  شکسته، افزود: در بافتهای فرسوده و هر نقطه ای که  لازم حمایت شهرداری است مانند لبه محور اصلی تهران شمال و خیابان امام (ره) داخل بازار  در تعرفه های سال ۹۷ عوارض شکسته شد، اما شهرداری یک بال از دوبال رسیدن به مطلوب است، و بال دیگر نظام مهندسی است. تعرفه های سنگین نظام مهندسی و توان مالی ضعیف مردم که توان پرداخت هزینه های آن را ندارند یکی از مشکلات پیش رو در اجرای این طرح است، هرچند تسهیلات رفاهی نیز موثر است . اما لازم است جامعه نظام مهندسی شهرستان و استان با ارائه راهکار مناسب در جهت عملیاتی شدن این طرح گام بردارد.

پاریاواظهارکرد: کارهای نظام مهندسی کاری سخت وهمراه با تلاش فراوان است طراحی ، نظارت و کنترل ساختمان دارای اهمیت فوق العاده است و از وظایف مهندس ناظر در مراحل پنجگانه احداث ساختمان است.  که باید با دقت بالا و صرف زمان زیاد صورت پذیرد. با توجه  به اینکه طرح کاهش تعرفه های عوارض شهرداری  صرفا برای سال ۹۷ اعمال خواهد شد و تمدید آن بدلیل کاهش درآمد شهرداری نمیتواند استمرار داشته باشد ، نظام مهندسی و مهندسان عزیز را بلندگوی تشویق مردم به این امر هستند، مهندسان عزیز راهکاری مناسب برای اجرایی شدن این طرح را خودشان ارائه دهند تا میل مردم به ماندگاری و میل به سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز افزایش پیدا کند.