مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

قطعی برق برنامه‌ریزی شده برای تابستان نداریم

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: باتوجه به تمهیدات و تعمیرات اساسی در خطوط فشار قوی، ترانس‌ها و نیروگاه‌ها، احتمال خاموشی در بخش خانگی نداریم؛ جز مواردی که غیرقابل پیش‌بینی باشد.

حرف انلاین: سیدکاظم حسینی اظهار کرد: امسال گرم شدن هوا با تاخیر شروع شد که به‌ ذخیره نیروگاه‌های برق‌آبی ما خیلی کمک کرد.

وی افزود: همچنین باتوجه به تمهیدات و تعمیرات اساسی در خطوط فشار قوی، ترانس‌ها و نیروگاه‌ها را که وارد مدار شدند، احتمال خاموشی در بخش خانگی نداریم؛ جز مواردی که غیرقابل پیش‌بینی باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران بیان کرد: موضوع دیگر در راستای ارائه بهتر خدمات به مشترکان این بوده تمهیداتی درنظر گرفته شده که بخش‌های خانگی و تجاری بیشتر از حد مجاز مصرف نکنند.

این مسؤول با اشاره به همکاری خوب واحدهای صنعتی و تولید، یادآور شد: براساس مصوبه باید بانک‌ها نیز همکاری لازم را با ما داشته باشند تا فصل گرم سال را بدون مشکلی پشت سر بگذاریم.

حسینی در پایان گفت: در بخش تجاری بخشی از واحدها ازجمله لوسترفروشی‌ها و طلافروشی‌ها بحث مصرف را مراعات کنند تا بتوانیم از روزهای گرم تابستانی عبور کنیم.