فعالیت علی لاریجانی برای انتخابات

پیگیری‌ها از تحرکات انتخاباتی برخی از هواداران علی لاریجانی در بخش قابل توجهی از استان های کشور حکایت می کند. هواداران علی لاریجانی همچنین در روزهای گذشته با شخصیت های موثر شهرستان ها ارتباط برقرار کرده و از آنها برای حمایت از علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ دعوت و تشویق کرده اند. به اعتقاد برخی […]

پیگیری‌ها از تحرکات انتخاباتی برخی از هواداران علی لاریجانی در بخش قابل توجهی از استان های کشور حکایت می کند. هواداران علی لاریجانی همچنین در روزهای گذشته با شخصیت های موثر شهرستان ها ارتباط برقرار کرده و از آنها برای حمایت از علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ دعوت و تشویق کرده اند. به اعتقاد برخی از فعالین سیاسی این تحرکات استانی و انتخاباتی نمی تواند یک کار خودجوش سیاسی بوده باشد و علامتی از جدی تر شدن حضور علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ تلقی می شود. با وجود گمانه زنی های رسانه ای، در هفته های اخیر علی لاریجانی حضور رسانه ای خاصی نداشته و مواضع علنی نیز از او درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات مطرح نشده است