عضویت ۱۵ ورزشکار کمیته المپیک نهایی شد

انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از ۹صبح روز جمعه ۲۱ آبان تا ساعت ۱۶ برگزارشد که از ۱۳۲ رای ماخوذه و پس از تطبیق با آیین نامه کمیسیون ورزشکاران پانزده نفر بعنوان اعضای کمیسیون ورزشکاران انتخاب شدند. پیش از این اعلام شده بود که هرگونه اعتراض به انتخابات کمیسیون ورزشکاران ۴۸ ساعت پس از […]

انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از ۹صبح روز جمعه ۲۱ آبان تا ساعت ۱۶ برگزارشد که از ۱۳۲ رای ماخوذه و پس از تطبیق با آیین نامه کمیسیون ورزشکاران پانزده نفر بعنوان اعضای کمیسیون ورزشکاران انتخاب شدند.

پیش از این اعلام شده بود که هرگونه اعتراض به انتخابات کمیسیون ورزشکاران ۴۸ ساعت پس از برگزاری انتخابات باید اعلام شود و از آنجایی که پس از زمان مقرر هیچ‌ گونه اعتراضی صورت نگرفت انتخاب ۱۵ ورزشکار کمیسیون ورزشکاران قطعیت پیدا کرد.

بر این اساس سجاد گنج‌زاده، حسن یزدانی، ذبیح اله پورشیب، احسان حدادی، بهداد سلیمی، امین بوداغی، شهربانو منصوریان، مجتبی عابدینی، زهرا نعمتی، فرزانه فصیحی، حمیده عباسعلی، مصطفی نودهی، محمدرضا گرایی، نجمه خدمتی و حسین ساوه شمشکی اعضای جدید کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک هستند که طی روزهای آتی رئیس و دبیر کمیسیون را انتخاب و نماینده خود در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک رامعرفی می کنند.