عدم وحدت دلیل عقب ماندگی مازندران

حسینی پور استاندار مازندران در معارفه معاون سیاسی‌اش دلیل عقب ماندگی استان مازندران را واگرایی و عدم وحدت اعلام کرد و از برخی اختلاف نظرها به‌صورت گلایه‌مند سخن گفت.

حسینی پور استاندار مازندران در معارفه معاون سیاسی‌اش دلیل عقب ماندگی استان مازندران را واگرایی و عدم وحدت اعلام کرد و از برخی اختلاف نظرها به‌صورت گلایه‌مند سخن گفت.