عدم معرفی داشته ها و تبلیغات مناسب ضعف مهم گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: عدم معرفی داشته ها و تبلیغات  مناسب ضعف مهم گردشگری کشور است. علی اصغر مونسان، در حاشیه  بازدید از غرفه مازندران در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران در گفت و گو با خبرنگار «روزنامه حرف مازندران» حاضر در این نمایشگاه گفت: عدم معرفی داشته ها و […]

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: عدم معرفی داشته ها و تبلیغات  مناسب ضعف مهم گردشگری کشور است.

علی اصغر مونسان، در حاشیه  بازدید از غرفه مازندران در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران در گفت و گو با خبرنگار «روزنامه حرف مازندران» حاضر در این نمایشگاه گفت: عدم معرفی داشته ها و تبلیغات مناسب ضعف مهم گردشگری کشور است.وی خاطرنشان کرد: مازندران قطب گردشگری کشور و یکی از استان هایی است که در حوزه گردشگری پتانسیل های بی شماری دارد اما آن طور که باید در این حوزه اقدامات موثری در استان مازندران انجام نشده است.رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: اگر صنعت گردشگری در مازندران هدفمند و تورهای گردشگری بیشتری وارد مازندران شوند بی شک صنعت گردشگری استان متحول می شود.مونسان افزود: آزانس های گردشگری باید فعالانه تر عمل و با معرفی جاذبه های مازندران تورهای بیشتری را اعم از داخلی و خارجی به استان وارد کنند.وی عدم معرفی داشته ها و تبلیغات  مناسب را ضعف مهم گردشگری کشور دانست و یادآور شد: برای جبران این ضعف پرتال جامع گردشگری در حال راه اندازی است که می تواند به عنوان یک منبع برای معرفی داشته های کشور باشد.رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: در این پرتال استان به استان جاذبه ها و صنایع دستی و میراث فرهنگی به نمایش درمی آید و بعدها این پرتال به فروشگاه بزرگ مجازی گردشگری  کشور ارتقا می یابد.