ضرورت تخصیص به موقع نهاده‌ها در طرح‌های آبزی پروری

جلسه راهبری استانی پایش نهاده‌های کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، جانشین مدیر کل و معاون آبزی پروری ، مدیران کل ستادی و معاونین سازمان برگزار گردید . عباس زاده جانشین مدیر کل و معاون آبزی پروری شیلات مازندران با اشاره به ظرفیت‌های استان مازندران در بخش شیلات ، آبزی پروری را یکی […]

جلسه راهبری استانی پایش نهاده‌های کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، جانشین مدیر کل و معاون آبزی پروری ، مدیران کل ستادی و معاونین سازمان برگزار گردید .

عباس زاده جانشین مدیر کل و معاون آبزی پروری شیلات مازندران با اشاره به ظرفیت‌های استان مازندران در بخش شیلات ، آبزی پروری را یکی از محورهای توسعه در این بخش دانست و افزود: با عنایت به وجود مراکز آبزی پروری ، تخصیص به موقع نهاده‌ها در طرح‌های آبزی پروری خصوصا کود شیمیایی برای پرورش ماهیان گرمابی جهت بارورسازی آببندانها می‌تواند در کیفیت و کمیت تولید موثر باشد.