ضررت تدوین پیوست داوطلبی برای همه فعالیتهای هلال احمر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: از آنجاییکه خدمات تمامی حوزه های جمعیت هلال احمر متاثر از ماهیت داوطلبی است لذا پیوست داوطلبی به عنوان یک راهبرد باید برای همه فعالیتهای این جمعیت تدوین و در دستورکار قرار گیرد. دکتر غلامعلی فخاری در همایش تجلیل از مسئولان حوزه داوطلبان این جمعیت تصریح کرد: تجربه ثابت […]

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: از آنجاییکه خدمات تمامی حوزه های جمعیت هلال احمر متاثر از ماهیت داوطلبی است لذا پیوست داوطلبی به عنوان یک راهبرد باید برای همه فعالیتهای این جمعیت تدوین و در دستورکار قرار گیرد.

دکتر غلامعلی فخاری در همایش تجلیل از مسئولان حوزه داوطلبان این جمعیت تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است هرجا بصورت بهینه و درست توانستیم از مشارکت داوطلبان استفاده نماییم، خدمات پایدارتری به جوامع هدف ارائه نمودیم.

وی افزود: با این وجود ،یکی از حلقه های مفقوده در این راستا، فقدان شبکه های داوطلبی است لذا باید به موازات ایجاد باشگاه امدادگران، شبکه های داوطلبی نیز ایجاد و توسعه یابد.