صدور پروانه آموزش مهارتی علوم پزشکی در دانشگاه آزاد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران از صدور پروانه بهره‌برداری مرکز آموزش مهارتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری خبر داد. قهرمان محمودی  افزود: مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی با هدف بسط و گسترش آموزش‌های مهارتی‌-حرفه‌ای نیازمحور و تقاضامحور نظام سلامت با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری، تکنولوژیکی و نیروی انسانی حوزه […]

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران از صدور پروانه بهره‌برداری مرکز آموزش مهارتی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری خبر داد.

قهرمان محمودی  افزود: مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی با هدف بسط و گسترش آموزش‌های مهارتی‌-حرفه‌ای نیازمحور و تقاضامحور نظام سلامت با استفاده از ظرفیت‌های ساختاری، تکنولوژیکی و نیروی انسانی حوزه علوم پزشکی دانشگاه برای تربیت افراد ماهر و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در جامعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری راه‌اندازی شد.

محمودی تأکید کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با علوم پزشکی بر مبنای استانداردها و ضوابط ابلاغ شده از سوی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهم‌ترین اهداف این مرکز است.