صادرات نارنگی جویبار به روسیه

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از صدور مجوز صادرات ۱۹ تن نارنگی از این شهرستان به کشور روسیه خبر داد. غلامرضا سعیدی از صدور مجوز صادرات نارنگی ارقام “تنجرین و سان سوماک” بعد از طی مراحل قرنطینه توسط کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار مستقر در پایانه صادراتی روماک به خارج از کشور خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار از صدور مجوز صادرات ۱۹ تن نارنگی از این شهرستان به کشور روسیه خبر داد.

غلامرضا سعیدی از صدور مجوز صادرات نارنگی ارقام “تنجرین و سان سوماک” بعد از طی مراحل قرنطینه توسط کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار مستقر در پایانه صادراتی روماک به خارج از کشور خبر داد.