شناسایی۴۳ هزار قالیباف در مازندران

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با اشاره به ثبت ۴۳ هزار نفر به عنوان قالیباف در استان گفت: اگر این همه قالیباف داشتیم می توانستیم کوچه و خیابان های استان را فرش کنیم.سید علی اصغر محمودی در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران، که در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران  […]

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با اشاره به ثبت ۴۳ هزار نفر به عنوان قالیباف در استان گفت: اگر این همه قالیباف داشتیم می توانستیم کوچه و خیابان های استان را فرش کنیم.سید علی اصغر محمودی در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران، که در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران  برگزار شد،  درباره  تشریح وضعیت بیمه قالیبافان استان اظهار کرد: گفته می شود دولت تدبیر و امید بیمه قالیبافان را قطع کرده در حالیکه برنامه دولت در این حوزه قطع بیمه افراد متخصص و شاغل در این حرفه نیست  بلکه اعلام کرد در این بخش راست آزمایی صورت گیرد.وی افزود: بر این اساس ما نیز در استان بر طبق راست آزمایی، قالیبافان واقعی استان را شناسایی کردیم.مدیرکل تامین اجتماعی مازندران، با اعلام اینکه بر اساس آمار موجود ۴۳ هزار قالیباف در استان داریم ، افزود: اگر این افراد قالیباف واقعی بودند می توانستیم همه کوچه و خیابان استان را فرش کنیم در حالیکه تنها صرف داشتن دار قالی ملاک بافنده بودن نیست زیرا نمونه هایی داشتیم که چند نفر با یک دار قالی بیمه شده بودند.محمودی، بیان کرد: بر طبق راست آزمایی انجام شده از بین یک میلیون و دویست هزار نفر دارنده بیمه قالیبافی، ۱۴هزار  نفر شناسایی که بیمه آنها قطع شد در عین حال  قالیبافان واقعی جایگزین شدند.وی افزود: اگر در این بین، فردی ادعا می کند که بافنده است و بیمه اش قطع شده برای بررسی مجدد مراجعه کند تا مشکلش مرتفع شود. به گزارش مهر،  محمودی،  در ادامه تصریح کرد:  این در حالی است که بر طبق برآورد و آمار صنایع فرش ایران ، ۲۲ هزار نفر بافنده فرش در مازندران وجود دارد حال آنکه بیمه شدگان این بخش فراتر از این آمار است