سهم ۱۳ درصدی مازندران از حمل و نقل جاده ای

سرهنگ یدالله جهان تاب رئیس پلیس راه مازندران در گفت‌وگوی اختصاصی با حرف مازندران با اشاره به اینکه سهم این استان از حمل و نقل جاده‌ای کشور ۱۱ تا ۱۳ درصد بوده و با توجه به گردشگر پذیر بودن شاهد جاده‌های پرترافیک استان هستیم از این رو برای کاهش تصادفات نیازمند تعامل و فرهنگ‌سازی هستیم.

سرهنگ یدالله جهان تاب رئیس پلیس راه مازندران در گفت‌وگوی اختصاصی با حرف مازندران با اشاره به اینکه سهم این استان از حمل و نقل جاده‌ای کشور ۱۱ تا ۱۳ درصد بوده و با توجه به گردشگر پذیر بودن شاهد جاده‌های پرترافیک استان هستیم از این رو برای کاهش تصادفات نیازمند تعامل و فرهنگ‌سازی هستیم.