سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران منصوب شد

در پی انتصاب دکتر سپری مدیرعامل سابق شرکت توزیع نیروی برق مازندران بعنوان مشاور هوشمندسازی توزیع برق تهران بزرگ درطی حکمی از سوی متولی زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر ؛ مهندس سید کاظم حسینی کارنامی بعنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران منصوب شد. حسینی دانش آموخته ارشد برق قدرت با سابقه […]

در پی انتصاب دکتر سپری مدیرعامل سابق شرکت توزیع نیروی برق مازندران بعنوان مشاور هوشمندسازی توزیع برق تهران بزرگ درطی حکمی از سوی متولی زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر ؛ مهندس سید کاظم حسینی کارنامی بعنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران منصوب شد.

حسینی دانش آموخته ارشد برق قدرت با سابقه مدیریتی  چون معاون هماهنگی؛ سرپرست معاونت بهره برداری ؛ مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری و مدیر امور برق شمال ساری در شرکت توزیع برق  مازندران می باشد.

وی پیش از این بعنوان قائم مقام مدیرعامل در این شرکت مشغول به خدمت بوده است.