ساخت گنبد بارگاه امیرالمومنین(ع)

گنبد طلایی حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در حال بازسازی است.  *عکس: سید هادی کسایی زاده

گنبد طلایی حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در حال بازسازی است.

 *عکس: سید هادی کسایی زاده