رضایت مندی مردم، ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

معاونت سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندارمازندران ملاک ارزیابی عملکرد نوروزی مدیران دستگاه های اجرایی را میزان رضایت مندی مردم اعلام کرد. احمد حسین زادگان درستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی مازندران گفت که عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی در تعطیلات نوروزی از سوی بخش های نظارتی و رسانه ها رصد می شود. وی افزود : […]

2

معاونت سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندارمازندران ملاک ارزیابی عملکرد نوروزی مدیران دستگاه های اجرایی را میزان رضایت مندی مردم اعلام کرد.

احمد حسین زادگان درستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی مازندران گفت که عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی در تعطیلات نوروزی از سوی بخش های نظارتی و رسانه ها رصد می شود.

وی افزود : با ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی به خصوص درخدمات رسانی به مردم در نوروز سال ۹۷، مدیران دستگاه های موفق تشویق وضعیف نیز درصورتی که نتوانند عملکردشان را اصلاح و به حد مطلوب برسانند، مدیرانشان برکنارمی شوند.جانشین استانداردرستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی مازندران اظهارداشت : ما در دفاع از حقوق شهروندی و منابع عمومی با هیچ کس تعارف نخواهیم کرد و قرار هم نیست که در این ارتباط با کسی تعارف داشته باشیم.حسین زادگان اضافه کرد : در دولت تدبیر و امید به اندازه کافی ثبات مدیریتی وجود داشت که بتوان عملکرد مدیران را مورد ارزیابی قرار داد.

وی بار دیگر ملاک ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی را رعایت حقوق شهروندی و رضایت مندی مردم بیان کرد و گفت که بررسی ها و حتی نظرسنجی ها نشان می دهد که با وجود خدمات رسانی خوبی که از سوی دستگاه های اجرایی انجام می شود، همچنان میزان رضایت مندی پایین است.معاون استاندارمازندران خاطرنشان کرد : باید مدیران ما نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند، تا با ارزیابی درست از عملکردشان بتوانند نقاط ضعف را اصلاح و رضایت مندی مردم را افزایش دهند.حسین زادگان برون سپاری خدمات و واگذاری آن را به تشکل های مردم نهاد ، مسوولیت پذیری دستگاه های اجرایی نسبت به وظایفشان و هماهنگی آنها با یکدیگر را در حوزه خدمات رسانی راهکار مناسبی برای ارتقاء رضایت مندی مردم بیان کرد.

 راه اندازی سامانه رصد

معاون استاندار مازندران گفت که در نوروز سال جاری سامانه ای برای دریافت شکایت مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان راه اندازی شد.حسین زادگان افزود : در این سامانه شکواییه مردمی علاوه بر دستگاه های مرتبط به ستاد تسهیلات نوروزی مستقر در استانداری به عنوان ناظر بر اجرای برنامه ها نیز ارسال می شود و در این سامانه به درستی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد دستگاه های اجرایی رصد می شود.وی گفت که دستگاه های اجرایی موظفند تا شماره ارتباطی با این سامانه را در تمام مبادی خدمات رسانی به گونه ای قرار دهند تا در دید عموم قرار گیرد و آنها بتوانند نظرات خودشان را ارسال کنند.

** رسانه ها ناظر مردمی بر عملکرد مدیران

معاون استاندار مازندران گفت که ما باید برنامه ها و طرح های خود را برای خدمات رسانی به مردم با بهره گیری از فضای مجازی اطلاع رسانی کنیم تا شهروندان و مسافران در جریان خدمات دهی ما قرار گیرند.حسین زادگان اظهارداشت : فضای مجاز امکان خوبی برای تبلیغات عملکرد دستگاه های اجرایی و آگاهی بخشی از خدمات مورد نیاز مردم در اختیار مدیران قرار داد و باید از این امکان استفاده شود.وی اضافه کرد : درخواست ما از رسانه ها به عنوان نمایندگان اصلی مردم این است که عملکرد دستگاه های اجرایی را در خدمات رسانی به مردم رصد کنند و نقاط ضعف و قوت را شفاف در اختیار مدیران قرار دهند.وی تصریح کرد : رسانه ها می توانند حقوق شهروندی را برای مردم تبیین کنند و درکنار آن وظایف متقابل مردم و دستگاه های اجرایی را به اطلاع جامعه برسانند.