رئیس دانشکده پزشکی ساری عضو هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات شد

رئیس دانشکده پزشکی ساری به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌منصفه جدید دادگاه مطبوعات مازندران انتخاب شد. در جلسه معارفه هیئت‌منصفه جدید دادگاه مطبوعات مازندران که با حضور حجت‌الاسلام اکبری مدیرکل دادگستری استان مازندران، شکریان رئیس تبلیغات اسلامی، زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، شمشیربند رئیس شورای شهر ساری در دادگستری استان مازندران برگزار شد، حکم […]

رئیس دانشکده پزشکی ساری به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌منصفه جدید دادگاه مطبوعات مازندران انتخاب شد.

در جلسه معارفه هیئت‌منصفه جدید دادگاه مطبوعات مازندران که با حضور حجت‌الاسلام اکبری مدیرکل دادگستری استان مازندران، شکریان رئیس تبلیغات اسلامی، زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، شمشیربند رئیس شورای شهر ساری در دادگستری استان مازندران برگزار شد، حکم اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات استان مازندران اهداء شد و بر این اساس دکتر علیرضا مردانشاهی رئیس دانشکده پزشکی ساری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‌عنوان یکی از اعضای جدید هیئت‌منصفه مطبوعات استان مازندران معرفی شد.