ذخیره سوخت جایگزین گاز واحدهای خدماتی در مازندران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت که واحدهای تولیدی و دستگاههای دولتی و خدماتی می توانند سوخت جایگزین گاز را برای استفاده تا ۱۴ روز پس از قطع احتمالی گاز ، دریافت کنند.حسینعلی طالبی افزود : هم اکنون انبارهای ذخیره سوخت نفت گاز و سفید برای جایگزینی گاز در استان پر […]

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت که واحدهای تولیدی و دستگاههای دولتی و خدماتی می توانند سوخت جایگزین گاز را برای استفاده تا ۱۴ روز پس از قطع احتمالی گاز ، دریافت کنند.حسینعلی طالبی افزود : هم اکنون انبارهای ذخیره سوخت نفت گاز و سفید برای جایگزینی گاز در استان پر است .وی ادامه داد : سهیمه سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان مازندران برای زمانی که گازشان قطع شود ، وجود دارد و سهمیه آنها بر اساس نظر کارشناسان برای استفاده یک یا ۲ هفته ای در نظر گرفته شده است .طالبی گفت : تاکنون بسیاری از واحدهای تولیدی از جمله مرغداری ها ، گلخانه ها و صنایع تبدیلی کشاورزی دارای پروانه و معرفی شده از سوی جهاد کشاورزی و صنعت و معدن ، سوخت جایگزین گاز را دریافت کردند.به گزارش ایرنا،وی اضافه کرد : واحد های صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی ، مدارس ، دستگاههای دولتی ، بیمارستان ها و نانوایی ها نیز می توانند سوخت های جایگزین گاز را دریافت کنند.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری گفت : فرآورده های نفتی با قیمت یارانه ای به قرار هر لیتر نفت گاز ۳۰ تومان و نفت سفید ۱۵۰ تومان تحویل متقاضیان می شود.وی توضیح داد : با توجه به اهمیت نظارت صحیح و بر اساس تصمیم ستاد سوخت رسانی مازندران ، ذخیره سازی و استفاده بموقع و کامل سوخت در همان واحد تولیدی از سوی کارشناسان و حراست به درستی نظارت و رصد می شود.