دولت الکترونیک جدی گرفته شود

  مقام عالی دولت در مازندران، در نشست صمیمی با مدیران و کارکنان استانداری تاکید کرد: دولت الکترونیک باید در راستای منشور حقوق شهروندی، برنامه دولت در جهت تسهیل امور مردم و ارایه خدمات به آنان بسیار جدی گرفته شود. محمد اسلامی، مردم استان را پرظرفیت و توانمند توصیف نمود و خاطر نشان ساخت: برای […]

 

مقام عالی دولت در مازندران، در نشست صمیمی با مدیران و کارکنان استانداری تاکید کرد: دولت الکترونیک باید در راستای منشور حقوق شهروندی، برنامه دولت در جهت تسهیل امور مردم و ارایه خدمات به آنان بسیار جدی گرفته شود.

محمد اسلامی، مردم استان را پرظرفیت و توانمند توصیف نمود و خاطر نشان ساخت: برای اعتلای مازندران باید از از فضای انتخابات و گرایش های سیاسی فاصله بگیریم و چون ید واحده عمل کنیم.

استاندار با بیان این که استانداری شان بسیار بالایی دارد، گفت: باید در جهت تقویت جایگاه استانداری برای ایفای نقش حاکمیتی آن در راستای توسعه همه جانبه استان تلاش کنیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری، وی افزود: کارکنان استانداری باید نفوذ ناپذیر و توصیه ناپذیر باشند و بر اساس اصول و در مسیر کار، با کفایت عمل کنند.مقام عالی دولت در استان با اشاره به این که شعارهای دکتر روحانی به برنامه تبدیل شده است، یاد آور شد: مجموعه مدیریت باید کار خود را بر اساس ملاک و ضوابط انجام دهد.

استاندار با بیان این که سیستم مدیریت باید یک شخصیت واحد باشد، تصریح کرد: خود باورانه و فارغ از دسته و گروه سیاسی عمل کنید و برای ارتقا جایگاه خود تلاش نمایید.متعهدانه عمل کنید و با تسلط مسایل استان را پیگیری و حل نمایید.

اسلامی با اشاره به این که مداخله، چرخ حرکت توسعه در استان را متوقف کرده است، افزود: استانداری دستگاه حاکمیتی است و باید همه دستگاه ها را نظارت، پشتیبانی و هدایت نماید.نماینده عالی دولت در مازندران، با تاکید بر این که مکاتبات اداری باید با کیفیت در راستای اقدام موثر باشد، گفت: دولت الکترونیک باید در راستای منشور حقوق شهروندی، برنامه دولت در جهت تسهیل امور مردم و ارایه خدمات به آنان بسیار جدی گرفته شود.

استاندار با اشاره به این که مردم ولی نعمت ما هستند و رسیدگی به امور مردم باعث می شود دست دلال قطع شود و فساد شکل نگیرد، تصریح نمود: مردم باید فقط به یک میز مراجعه کنند و میز خدمت باید در ادارات استقرار یابد تا مردم سرگردان نشوند.اسلامی با بیان این که نصف جمعیت ما را بانوان تشکیل می دهند و ۶۰ درصد از پذیرفته شدگان در کنکور بانوان هستند، اظهار داشت: باید بانوان شایسته در مسند کار قرار گیرند و از توان بانوان در پیشبرد امور بهره گیری مطلوب شود.در آغاز این نشست معاونین استاندار و برخی از مدیران ستادی و کارکنان استانداری به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند.