در بازار مسگرها؛ نگارگری کردیم

مدیرکل سابق آموزش و پرورش مازندران در آیین تودیع خود اظهار داشت: در پنجاه ماه مدیریت خود با بحران‌زدایی در بازار مسگرها نگارگری کردیم و فضای امنیتی آموزش و پرورش را به فضای امنیت فرهنگی تبدیل کردیم. به گزارش حرف آنلاین؛ «سید علی قاسمی» در آیین معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش مازندران که در […]

مدیرکل سابق آموزش و پرورش مازندران در آیین تودیع خود اظهار داشت: در پنجاه ماه مدیریت خود با بحران‌زدایی در بازار مسگرها نگارگری کردیم و فضای امنیتی آموزش و پرورش را به فضای امنیت فرهنگی تبدیل کردیم.

به گزارش حرف آنلاین؛ «سید علی قاسمی» در آیین معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش مازندران که در باشگاه فرهنگیان شهرستان ساری برگزار شد، با اشاره به مرارت‌های پنجاه ماه مدیریت خود در اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت: اما در این مدت توفیقات بسیار چه به لحاظ ساختاری چه عملکردی به دست آمده است که خواهش می‌کنم همه صاحب‌نظران به دور از هر آنچه که در پستوی ذهن‌ها هست، آن را بررسی کنند.

او با بیان اینکه دستاوردهای دوره مدیریت خود و همکارانش برای آموزش و پرورش مازندران به ارث گذاشته شده است، افزود: از چالش‌های آموزش و پرورش مازندران در آغاز مسئولیتم، به حاشیه رفتن آموزش و پرورش و ابزاری شدن آن، عدم رضایت بدنه آموزش و پرورش از حقوق و دستمزد، کمبود منابع مالی و اداری، عدم ارتباط منطقی و عاطفی بین صف و ستاد بوده است.

قاسمی از جمله اقدامات خود را بسترسازی مناسب برای فضای حاکمیت قانون و مقررات، سبط و نشر روش‌های اخلاقی و گسترش سیاست‌های اخلاق محور، اعمال مدیریت مبتنی بر برنامه از ستاد تا مدرسه، پرهیز از هر نوع تنش، هدایت سازمان در تحقق آموزش پرورش حرفه‌ای، ارتقا صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای‌ جذب نیروی انسانی شایسته، اعمال مدیریت‌ یکپارچه و هدفمند، افزایش منابع مالی، توسعه مشارکت‌ها در همه‌ی حوزه‌ها اعلام کرد.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش مازندران در آیین تودیع خود گفت: مدرسه را بزرگ و اداره‌ها را کوچک اداره کنیم تا مدرسه‌محوری تحقق یابد.

او با بیان اینکه در پنجاه ماه مدیریت خود در بازار مسگرها نگارگری کرده‌اند، بحران‌زدایی و تبدیل فضای امنیتی آموزش و پرورش به فضای امنیت فرهنگی و تمرکز بر حفظ شأن معلمی را از جمله اقدامات اساسی این دوره برشمرد.

قاسمی یاد آور شد: آدمی هستم با اندیشه اصلاحات و اصلاحات را موجب استمرار نظام جمهوری اسلامی می‌دانم و نظام جمهوری اسلامی موجب تغییر جهان و هدایت انسان‌ها می‌دانم لذا باید از این مهم پاسداری کنیم.