خوشحالی جنوبی‌ها و تلخ شدن کام شمالی‌ها

با نگاه و تصویب نمایندگان مجلس دهم، جنوبی ها اجازه برداشت آب از دریا برای شرب را دارند اما شمالی ها چنین اجازه ای نخواهند داشت.به گزارش تسنیم، روند تأمین، توزیع و مصرف آب در ایران به شکلی بوده که اکنون در بسیاری از شهرهای کشور حتی شهرهای ساحلی که با آب و هوای مرطوب، […]

با نگاه و تصویب نمایندگان مجلس دهم، جنوبی ها اجازه برداشت آب از دریا برای شرب را دارند اما شمالی ها چنین اجازه ای نخواهند داشت.به گزارش تسنیم، روند تأمین، توزیع و مصرف آب در ایران به شکلی بوده که اکنون در بسیاری از شهرهای کشور حتی شهرهای ساحلی که با آب و هوای مرطوب، انتظار کم آبی در آنها نیست، مشکل کمبود آب شرب داریم.«حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو مردادماه سال ۹۲ در روزهای آغازین شروع به کار دولت یازدهم در این خصوص به تسنیم گفته بود: “استفاده از منابع آبی غیرمتعارف از جمله دریاها امروزه دیگر در سطح جهان تبدیل به یک برنامه شده و ضرورت استفاده از آن را در بسیاری از کشورهای جهان احساس می کنند.”وی افزود: “در ایران نیز یکی از گزینه های جدی برای تأمین آب استفاده از آب دریاها است و به طور کلی در سواحل و نقاطی که شیرین کردن آب و رساندن آب به آن مناطق، اقتصادی باشد حتما بایستی اینکار انجام گیرد”.وزیر نیرو تبدیل نشدن بحران آبی به چالشی جدی برای کشور را در سالهای آینده نیازمند تدبیر امروز دانست و گفت:‌ “بخش خصوصی انتقال آب از خلیج فارس و شیرین سازی آن را در قالب پروژه ای در دست انجام دارد و پیگیری می کنیم تا زیر نظر وزارت نیرو با سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی آبی که استحصال می شود با قیمت اقتصادی به دست مصرف کننده برسد.”چیت‌چیان با بیان اینکه اصل ایده تأمین آب از دریاهای شمال و جنوب کشور ایده ای پذیرفته شده است، تصریح کرد: “انتقال آب از دریای خزر در شمال کشور نیازمند این است که بررسی بیشتری در خصوص مطالعات این پروژه داشته باشیم.”پیرو همین برنامه وزارت نیرو، از ابتدای سال ۹۳ مطالعه انتقال آب خزر به استانهای مرکزی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و در دو سال مطالعه، تمامی جزئیات این طرح به تصویب وزارت نیرو رسید اما فعال شدن گروههای مردمی حامی محیط زیست با این تصور که انتقال آب از دریای خزر حتی برای شرب نیز مناسب نیست، تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیست را برای صدور مجوز اجرای انتقال آب خزر به استانهای مرکزی تحت تأثیر قرار داد.این طرح در مرحله مطالعات باقی ماند و برای سالهای ۹۴ و ۹۵ هیچ ردیفی از اعتبار برای اجرا دریافت نکرد تا اینکه عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی تیر خلاص را به این طرح زد و انتقال آب از خزر را حتی برای شرب ممنوع کرد.با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از ماده ۴۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر “برداشت و انتقال آب از دریاچه‌های بسته به ویژه خزر، تالاب‌ها و سایر زیست‌گاه‌های حساس کشور و انتقال آب بین حوضه‌ای داخلی جدید پس از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تأمین نیازهای مبداء و حقآبه زیست‌محیطی و اعمال روشهای مدیریتی منابع آب و افزایش بهره‌وری فقط برای تأمین آب شرب در شرایط بحران دائمی و با هدف مدیریت جامع منابع آب کشور.” حذف شد.در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، با مهر تأیید بر ماده ۴۶ این لایحه، دولت را مکلف به تامین حداقل ۳۰ درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور از طریق شیرین کردن آب دریا کردند .از این رو با نگاه و تصویب نمایندگان مجلس دهم، جنوبی ها اجازه برداشت آب از دریا برای شرب را دارند اما شمالی ها چنین اجازه ای نخواهند داشت.