خدمت به مردم بدون رویکرد سیاسی

نکا| موسی خلیلی شهردار نکا در نشست خبری به مناسبت دهه فجر ضمن تشریح آخرین اقدامات عمرانی مدیریت شهری نکا، به خدمت به مردم بدون رویکرد سیاسی تاکید کرد.

نکا| موسی خلیلی شهردار نکا در نشست خبری به مناسبت دهه فجر ضمن تشریح آخرین اقدامات عمرانی مدیریت شهری نکا، به خدمت به مردم بدون رویکرد سیاسی تاکید کرد.