حضور زنان در انتخابات به “مشارکت حداکثری” کمک خواهد کرد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: حضور زنان شایسته به‌عنوان کاندیدا، در روز انتخابات موجب تحقق مشارکت حداکثری خواهد شد و به شورونشاط انتخاباتی کمک خواهد کرد. ‎ سمیه قاسمی طوسی با اشاره به اینکه افزایش حضور کاندیدای زن به شورونشاط انتخاباتی منجر خواهد شد، گفت: کاندیدا شدن زنان به تحقق مشارکت حداکثری […]

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: حضور زنان شایسته به‌عنوان کاندیدا، در روز انتخابات موجب تحقق مشارکت حداکثری خواهد شد و به شورونشاط انتخاباتی کمک خواهد کرد. ‎

سمیه قاسمی طوسی با اشاره به اینکه افزایش حضور کاندیدای زن به شورونشاط انتخاباتی منجر خواهد شد، گفت: کاندیدا شدن زنان به تحقق مشارکت حداکثری کمک خواهد کرد. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران به جامعه زنان استان اشاره و خاطرنشان کرد: از شرق تا غرب مازندران شاهد حضور زنان نخبه و فعالان سیاسی و اجتماعی و چهره‌های علمی در میان بانوان هستیم و توقع داریم این افراد در انتخابات نام‌نویسی کنند و خود را در معرض انتخاب بگذارند.

قاسمی طوسی همچنین به‌ضرورت افزایش نرخ مشارکت اشاره کرد و گفت: حضور زنان شایسته به‌عنوان کاندیدا، در روز انتخابات موجب تحقق مشارکت حداکثری خواهد شد. سمیه قاسمی طوسی همچنین گفت: مفهوم توسعه متوازن که مقدمه ضروری برای تحقق توسعه پایدار است به معنای استفاده از همه ظرفیت‌های استان است و زنان بخش مهم و محوری این ظرفیت هستند و خود نیز باید در این مسیر پیشگام باشند. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین از جامعه زنان استان که حدود ۴۹ درصد آرا را در دستان خوددارند نیز خواست در فرصت سه‌ماهه باقیمانده تا دوم اسفند و روز رأی‌گیری، گزینه‌ها را با دقت بررسی کنند و نیروهای متخصص و متعهد را شناسایی کنند تا به هدف اصلی انتخابات و “انتخاب اصلح” برسیم و شاهد شکل‌گیری مجلسی مقتدر باشیم.