حریق گسترده یک فرش فروشی در آمل

حریق مغازه فرش فروشی جنب اندیشه ۵ که ساعت ۱۵ و ۵۸ دقیقه به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شده بود، کامل خاموش شد. به گزارش حرف آنلاین، به گفته شاهد عینی شعله ها از انتهای مغازه که مملو از فرش بود در منطقه چاکسر آمل آغاز و خیلی سریع به دیگر نقاط مغازه سرایت کرد. […]

حریق مغازه فرش فروشی جنب اندیشه ۵ که ساعت ۱۵ و ۵۸ دقیقه به سامانه ۱۲۵ اطلاع رسانی شده بود، کامل خاموش شد.
به گزارش حرف آنلاین، به گفته شاهد عینی شعله ها از انتهای مغازه که مملو از فرش بود در منطقه چاکسر آمل آغاز و خیلی سریع به دیگر نقاط مغازه سرایت کرد.
خوشبختانه این حریق با حضور به موقع آتش نشانان مهار و از وارد شدن خسارت بیشتر و سرایت به مغازه های همجوار و انبار اصلی همین واحد کسبی جلوگیری شد.
در این عملیات حدود یک ساعته چهار خودروی آتش نشانی و ۱۸ آتش نشان حضور داشتند.
خوشبختانه علی رغم خسارت مالی فراوان به افراد حاضر در این واحد کسبی آسیبی نرسید.
photo_2018-03-10_19-31-20 photo_2018-03-10_19-31-25 photo_2018-03-10_19-31-27 photo_2018-03-10_19-31-29 photo_2018-03-10_19-31-33 photo_2018-03-10_19-31-42