جذب ۷۰۰ پرستار آموزش دیده سال گذشته نیازمند مجوز است

مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهارداشت : مشکل اصلی در بحث پرستاری در مازندران بحث کمبود نیرو نیست بلکه در جذب نیروها با مشکل مواجه هستیم. وی گفت: در سال گذشته مجوز آموزشی برای حدود ۷۰۰ نفر از کمک پرستاران ارائه شده که تحت آموزش قرار گرفتند ولی هنوز مجوزی برای جذب آنان […]

مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهارداشت : مشکل اصلی در بحث پرستاری در مازندران بحث کمبود نیرو نیست بلکه در جذب نیروها با مشکل مواجه هستیم. وی گفت: در سال گذشته مجوز آموزشی برای حدود ۷۰۰ نفر از کمک پرستاران ارائه شده که تحت آموزش قرار گرفتند ولی هنوز مجوزی برای جذب آنان وجود ندارد.بابعلی آزادیان یکی از پرستاران باسابقه استان مازندران به مناسبت روز پرستار اظهار کرد: در حال حاضر بیش از  ۴ هزار و ۵۰۰ پرستار در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مشغول به فعالیت هستند البته نیاز است تعداد نیروها افزایش یابد.