توانمندسازی اقتصاد ۵۰۰ روستا در مازندران

استاندار مازندران گفت : اقتصاد روستا‌ها باید احیا شود و برای این منظور امسال توانمندسازی اقتصاد ۵۰۰ روستا را برنامه ریزی کردیم.

به گزارش حرف آنلاین ؛ سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران روستا‌های استان را برخوردار از ویژگی‌های منحصر به فرد دانست و گفت: اجرای برنامه توانمندسازی اقتصاد روستا‌های مازندران آغاز شد و با توانمندسازی این ویژگی‌ها می‌توان اقتصاد روستاییان را احیاء کرد. ‎

او افزود: در حوزه اقتصاد روستا با انجام یکسری اقدامات و کار‌ها می‌توان زمینه ماندگاری جوانان را در این مناطق فراهم کرد.

حسینی پور ادامه داد : اقتصاد روستا‌ها باید احیا شود و برای این منظور امسال توانمندسازی اقتصاد ۵۰۰ روستا را برنامه ریزی کردیم.

وی تصریح کرد : با اجرای طرح‌های زیرساختی، رفاهی و خدماتی امکان ماندگاری جوانان در روستا‌ها را رقم خواهیم زد.

استاندار مازندران حرکت جزیره‌ای کشاورزان در تولید محصولات را بی فایده دانست و خاطر نشان کرد : کشاورزان می‌بایست براساس ارزیابی کارشناسان کشاورزی تولیدات متناسب باظرفیت وپتانسیل هر منطقه را در برنامه خود قرار دهند.