تصویری/افتتاحیه نخستین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری های مازندران-آمل

آیین افتتاح سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری آمل سالن سرای مهر با حضور سید جعفر رسولی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان آمل و دیگر مسئولین ادارات و نهادها ۱۹ اسفند ۹۶ در آمل برگزار شد.

آیین افتتاح سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری آمل سالن سرای مهر با حضور سید جعفر رسولی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان آمل و دیگر مسئولین ادارات و نهادها ۱۹ اسفند ۹۶ در آمل برگزار شد.

IMG_42591111 IMG_42741111 IMG_42831111 IMG_42901111 IMG_43611111 IMG_43821111 IMG_44091111 IMG_44201111 photo_2018-03-10_07-58-551111 photo_2018-03-10_11-35-571111 photo_2018-03-10_11-36-021111