تصاویر جشنواره بومی محلی ماریم در روستای گلیرد جویبار

حرف آنلاین: جشنواره بومی محلی ماریم در روستای گلیرد جویبار برگزار شد.

به گزارش حرف آنلاین، روستای گلیرد جویبار با برگزاری جشنواره بومی محلی ماریم به مناسبت روز روستا، میزبان دوستداران فرهنگ و بوم مازندران بود.