تست مثبت دوپینگ یک رکابزن تایید شد

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری مثبت شدن تست دوپینگ یکی از رکابزنان مطرح کشورمان را تایید کرد. رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان مثبت شدن تست دوپینگ یکی از رکابزنان را تأیید کرد و گفت: متأسفانه تست اول یکی از رکابزنان مطرح ایران که در اردوهای تیم ملی هم حضور داشته مثبت شده است. […]


سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری مثبت شدن تست دوپینگ یکی از رکابزنان مطرح کشورمان را تایید کرد.

رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان مثبت شدن تست دوپینگ یکی از رکابزنان را تأیید کرد و گفت: متأسفانه تست اول یکی از رکابزنان مطرح ایران که در اردوهای تیم ملی هم حضور داشته مثبت شده است.

وی افزود: این تست اردیبهشت ماه در حاشیه اردوی تیم ملی برای آمادگی به منظور حضور در المپیک گرفته شده و روز گذشته تأیید آن را دریافت کردیم. در حال حاضر وی تعلیق است و باید پس از اعتراض و بررسی مجدد نمونه دوم نام این رکابزن را اعلام کنیم. در حال حاضر با توجه به اینکه تنها نمونه اول مثبت شده و رکابزن ما معلق شده نمی‌توانیم نام او را ببریم مگر اینکه خود نادوی ایران نامش را اعلام کند.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با تأیید اینکه این ورزشکار در لیگ برتر جاده ایران هم شرکت کرده است، گفت: بله این رکابزن در مسابقات لیگ برتر استقامت جاده هم حاضر بوده چرا که در آن زمان هنوز جواب تست وی نیامده بود. با توجه به اینکه در حال حاضر تنها تعلیق شده و محرومیت وی قطعی نیست نمی‌توانیم امتیازاتش در لیگ را حذف کنیم و باید صبر کنیم تا پاسخ قطعی بیاید.