تدوین سند توسعه در شهر بهنمیر

شهردار جدید بهنمیر از تدوین سند توسعه شهری با برنامه‌ریزی در جهت توسعه جهنده در شهر خبر داد. شهردار جدید بهنمیر طی گفت‌وگویی اظهار کرد: همه در کنار هم و منسجم باید تلاش کنیم تا بهنمیر زیباتر بسازیم. وی افزود: طی بازدیدهای میدانی از شهر بهنمیر، سند توسعه شهری با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان […]

شهردار جدید بهنمیر از تدوین سند توسعه شهری با برنامه‌ریزی در جهت توسعه جهنده در شهر خبر داد.

شهردار جدید بهنمیر طی گفت‌وگویی اظهار کرد: همه در کنار هم و منسجم باید تلاش کنیم تا بهنمیر زیباتر بسازیم.

وی افزود: طی بازدیدهای میدانی از شهر بهنمیر، سند توسعه شهری با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در جهت توسعه جهنده در شهر بهنمیر، تدوین شد.

دعاگویان ادامه داد: مدیریت شهری یعنی تمامی افراد حاضر در آن شهر و باید همگی در راستای آبادانی شهر گام برداشته تا توسعه متوازن را در منطقه رقم بزنیم.

شهردار بهنمیر اذعان داشت: بهنمیر دارای ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل و همچنین پتانسیل های خوبی در زمینه های کشاورزی و صنعتی و گردشگری است که با مدیریت صحیح و تلاش شبانه روزی و بهره گیری از تمامی عوامل ، می توان در راستای توسعه شهری گام نهاد.