تحصیل دانشجویان در ۱۰۴ رشته دانشکده‌های علوم پزشکی مازندران

باهمت و میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  نشست هماهنگی بازدید هیات پاکستانی از برنامه پوشش همگانی سلامت و برنامه پزشک خانواده استان مازندران در هتل میزبان بابلسر برگزار شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی در ساختار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همه امور مربوط به‌سلامت، نظارت بر غذا […]

باهمت و میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  نشست هماهنگی بازدید هیات پاکستانی از برنامه پوشش همگانی سلامت و برنامه پزشک خانواده استان مازندران در هتل میزبان بابلسر برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی در ساختار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همه امور مربوط به‌سلامت، نظارت بر غذا و دارو و آموزش و تحقیقات پزشکی را بر عهده دارد. دکتر سید عباس موسوی، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای ۷ معاونت می‌باشد، گفت: ۳۷۹ مدیر در حوزه‌های مختلف، ۲۰۰ هزار نفر پرسنل و ۴۴۳ عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می‌کنند.

 دکتر موسوی به تخت‌های درمانی اشاره کرد و افزود: حدود ۴۱۴۳ تخت درمانی در ۴۰ بیمارستان فعالیت می‌کنند که سرانه تخت بیمارستانی در استان ۱.۵ می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۰ دانشکده در ۴ شهرستان مسئول آموزش رشته‌های مرتبط با علوم پزشکی است، ادامه داد: دانشجویان علوم پزشکی این دانشکده‌ها در ۱۰۴ رشته مرتبط در مقاطع مختلف تحصیلی تحصیل می‌کنند.وی به فعالیت اورژانس شهری، جاده‌ای و هوایی اشاره کرد و گفت: زمان رسیدن آمبولانس بر سر بیمار در شهر ۷.۲۵ ثانیه و در بین جاده‌ها ۱۲:۳۰ می‌باشد.دکتر موسوی به فعالیت ۲۳۰ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اشاره کرد و گفت: در این مراکز ۳۲۲ مراقب سلامت فعالیت می‌کنند و به ازای هر ۴ هزار نفر یک پزشک و به ازای ۷ هزار نفر یک مراقب سلامت وجود دارد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به فعالیت ۱۰۱ مرکز جامع سلامت شهری، افزود: در این مراکز ۴۰۲ نفر فعالیت می‌کنند و پزشکان تک شیفت حدود ۱۵۰۰ نفر و در دو شیفت حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند.وی به تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۹۵ درصد جمعیت اشاره کرد و گفت: در دانشگاه علوم پزشکی ۸۷ پزشک خانواده به‌صورت نیمه‌وقت و ۴۴۷پزشک تمام‌وقت ارائه می‌دهند که از این تعداد ۷۹ درصد از بخش خصوصی هستند.

دکتر موسوی افزود: ۵۳۴ پزشک خانواده شهری فعالیت می‌کنند که ۷۵ در صد از بخش خصوصی هستند.وی پیشگیری از بیماری‌ها را یکی از اهداف حوزه بهداشتی دانست و افزود: استان مازندران در شناسایی بیماران دیابتی و Cancer رتبه دوم را در کشور دارد.