بررسی مشکلات کیوسک‌های مطبوعاتی ساری

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری در جلسه بررسی مشکلات کیوسک‌های مطبوعاتی ساری، اظهار داشت : کیوسک‌های مطبوعاتی حلقه واسطه بین بدنه جامعه با دنیای رسانه و مطبوعات هستند که بخشی از کار کمیسیون فرهنگی شهر ما را بر دوش کشیدند تا فرهنگ شهروندی و سواد رسانه‌ای و ضریب مطالعه رسانه مکتوب ارتقاء یابد. […]

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری در جلسه بررسی مشکلات کیوسک‌های مطبوعاتی ساری، اظهار داشت : کیوسک‌های مطبوعاتی حلقه واسطه بین بدنه جامعه با دنیای رسانه و مطبوعات هستند که بخشی از کار کمیسیون فرهنگی شهر ما را بر دوش کشیدند تا فرهنگ شهروندی و سواد رسانه‌ای و ضریب مطالعه رسانه مکتوب ارتقاء یابد.

کوروش یوسفی در جمع کیوسک داران مطبوعاتی مرکز استان بابیان این مطلب گفت: بنده به‌عنوان یک فرهنگی و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، کیوسک‌های مطبوعاتی را یک مدرسه می‌دانم که نیازهای مطبوعاتی شهروندان را تأمین می‌کنند.

وی در ادامه افزود: همان‌طوری که نگاه ما به مراکز آموزشی نگاه مادی نیست انتظار و نگاه ما به کیوسک‌های مطبوعاتی هم مادی نیست. وی افزود: انتظار ما از کیوسک‌های مطبوعاتی تولید درآمد نیست تا با آن درآمد ناچیز چند کوچه را آسفالت کنیم بلکه ما به عده‌ای طالب کارهای فرهنگی مکان دادیم تا ما را در امور فرهنگی و رسانه‌ای و آموزشی یاری کنند.

یوسفی هدف از جابجایی مسئولیت نظارت بر امور کیوسک‌های مطبوعاتی از شهرداری ساری به سازمان فضای سبز و پارک‌ها را ساماندهی و ایجاد امنیت شغلی متصدیان کیوسک‌های مطبوعاتی عنوان کرد و تصریح کرد: کسی اجازه ندارد با تغییر و تحول در مدیریت کیوسک‌ها به افراد زحمتکش مطبوعاتی شوک وارد کند و سبب ناامنی شغلی این قشر شود.

وی خاطرنشان کرد: بی‌شک ایجاد امنیت شغلی برای مطبوعاتی‌های شهرمان وظیفه نمایندگان مردم در پارلمان شهری است.

یوسفی با رد هرگونه افزایش اجاره بهاء و یا اخذ پیش‌پرداخت از کیوسک‌های مطبوعاتی اذعان داشت: ما کیوسک‌های مطبوعاتی را منبع درآمد نمی‌دانیم و در بودجه سال ۹۸ در این خصوص ردیف و یا چیزی به نام درآمد از محل اجاره کیوسک‌های مطبوعاتی تعریف‌نشده است. زیرا این افراد قانع با کمترین درآمد ما را در امور کارهای فرهنگی کمک می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به سابقه انجمن صنفی فروشندگان مطبوعات در ساری گفت: به‌منظور هویت بخشیدن به هیئت‌مدیره این صنف، افزایش یا کاهش کیوسک‌های مطبوعاتی در سطح شهر باید تائیدیه این مجمع را به همراه داشته باشد تا نصب کیوسک در شهر بر اساس نیاز و ضرورت انجام پذیرد و از رشد قارچ گونه که به مبلمان شهر آسیب وارد می‌کند جلوگیری شود.