برگزاری جلسه هماهنگی برای احداث ناحیه صنعتی ساری ۴

حرف آنلاین: با حضور بابايي كارنامي نماينده مردم ساري و مياندورود در مجلس شوراي اسلامي، جلسه همآهنگي و بررسي احداث ناحیه صنعتی ساری ۴ ( چوب و كاغذ ) برگزار شد.

با حضور نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، نوبخت فرماندار به اتفاق معاون فنی فرماندار شهرستان ساری، مدیرعامل به‌همراه معاونین برنامه‌ریزی و فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان و مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران، جلسه همآهنگی و بررسی احداث ناحیه صنعتی ساری ۴ برگزار شد.

علی بابایی کارنامی در این جلسه گفت: چالش جدی کمبود زمین صنعتی و عدم ظرفیت توسعه شهرکها و نواحی صنعتی در شهرستان ساری موجب شد تا به سمت احداث ناحیه صنعتی در موقعیتی جدید برویم که خوشبختانه مقدمات کار فراهم شده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به مراجعات مکرر سرمایه گذاران و لزوم اجرای منویات مقام معظم رهبری، برنامه ریزی استقرار واحدهای تولیدی و صنفی دانش بنیان با همکاری پارک علم و فناوری استان، باید در دستور کار قرار گیرد تا ضمن ارائه تولیدات با کیفیت، بکارگیری تعداد زیادی از نیروهای بیکار در منطقه را نیز بدنبال داشته باشد.

احداث ناحیه صنعتی ساری ۴ با رعایت دستورالعملهای زیست محیطی

امینی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز در این جلسه اظهار داشت: احداث ناحیه صنعتی ساری۴ بر اساس ضوابط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با رعایت دستورالعملهای زیست محیطی و استعلام از مراجع ذیربط، مطابق برنامه انجام خواهد شد.

نیک نژاد مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران نیز در این نشست گفت: ایجاد زون سلولزی و صنایع مرتبط با فرآوری چوب و کاغذ، از ضروریات ایجاد ناحیه صنعتی در این منطقه است.

گفتی است، در این جلسه مقرر شد کمیته ای سه جانبه متشکل از فرمانداری شهرستان ساری، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و شرکت چوب و کاغذ مازندران بمنظور پیشبرد امور احداث ناحیه صنعتی ساری۴ ایجاد شود.