بازگشایی مدارس تدریجی است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز فرایند بازگشایی مدارس آغاز شد، گفت: بازگشایی مدارس تدریجی است. علیرضا کاظمی اظهار داشت: امروز فرایند بازگشایی مدارس آغاز شد و چگونگی حضور دانش آموزان در اختیار مدیران مدارس و منطقه است. وی افزود: فعالیت مدارس بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش و رعایت […]


سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز فرایند بازگشایی مدارس آغاز شد، گفت: بازگشایی مدارس تدریجی است.

علیرضا کاظمی اظهار داشت: امروز فرایند بازگشایی مدارس آغاز شد و چگونگی حضور دانش آموزان در اختیار مدیران مدارس و منطقه است.

وی افزود: فعالیت مدارس بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش و رعایت دستورالعمل‌های صادر شده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: واکسیناسیون حدود ۸۹ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال انجام شده است.

به گفته کاظمی، تاکنون ۱۰۰ درصد کارکنان و عوامل اجرایی مدارس و ۹۰ درصد معلمان واکسینه شده‌اند.